Вітаємо Вас на сайті
Спеціалізованої вченої ради 
Д 08.601.03

із захисту докторських дисертацій за спеціальностями:
14.01.21 – травматологія та ортопедія; 
14.03.01 – нормальна анатомія;
14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія